O nas

Ekosocial d.o.o. je socialno podjetje, ki strmi k ekološkim rešitvam in ohranjanju narave. Naše poslanstvo se prepleta s področjem zelene ekonomije, trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva.

Imamo eno naravo in več odločitev - odloči se za zeleno!

Kaj je socialno podjetništvo?

Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.

Socialno podjetništvo pomeni ustvarjanje nove vrednosti. Pomeni inoviranje, prepoznavanje in uresničevanje novih priložnosti, vse skupaj z namenom doseganja čim večjega »družbenega učinka«. Lahko bi trdili, da socialno podjetništvo v turbokapitalizem vnaša vrednote in pozitivne družbene spremembe. In ravno to, vrednote v povezavi s pozitivnimi družbenimi spremembami, inovacijami in novimi delovnimi mesti, je tisto, kar bi lahko pomenilo preboj in izhod iz krize (Knjiga: Socialno podjetništvo)

Socialno podjetništvo predstavlja tržen odgovor na reševanje socialnih, okoljskih, lokalnih in drugih problemov in ima za primaren cilj zagotavljanje družbenega blagostanja. Obenem socialna podjetja mnogokrat ponujajo storitve, ki jih podjetniki ne, saj se to ekonomsko ne izplača.

Koristi obče skupnosti so v socialnih podjetjih postavljene pred osebne koristi in profit. Pogosto rešujejo probleme na področju odpadkov, se borijo proti brezposelnosti in omogočajo socialno in delovno integracijo ranljivih skupin prebivalstva, izobražujejo, spodbujajo zdrav način življenja, zvišujejo prehransko samooskrbo, ustvarjajo dostopne turistične produkte ipd.

Mi poskrbimo za vse

Spremenite svojo prireditev v zeleno prireditev!