V gibanju: Zelene športne prireditve - Trajnostni športni dogodki

Šport je aktivnost z veliko mobilizacijsko močjo - pritegne veliko bralcev, poslušalcev, gledalcev in klikov, pa tudi veliko udeležencev in obiskovalcev športnih prireditev. Trajnostni prijem pri organizaciji športnega dogodka pripomore k zmanjšanju negativnega vpliva na okolje in ljudi. Še pomembnejša je priložnost, da na dogodkih vsi - od organizatorjev, sponzorjev in udeležencev do obiskovalcev - pridejo v stik s trajnostnimi praksami: jih opazujejo, izkusijo in prenesejo v svoje vsakodnevno ravnanje.

Trajnostni športni dogodki tako ne pomenijo samo pomembnega napredka v 'industriji' organiziranja dogodkov, ampak prinašajo pomembne gospodarske in družbene koristi na vseh ravneh. Zaradi tega so pomemben komunikacijski kanal za trajnostne prakse na vseh področjih življenja. Trajnostne prakse pri organizaciji športnih dogodkov pripomorejo k zmanjševanju količine odpadkov - predvsem plastike, ki postaja vse bolj pereč problem sodobne družbe - in večji ozaveščenosti obiskovalcev športnih prireditev.

Mi poskrbimo za vse

Spremenite svojo prireditev v zeleno prireditev!